Kontakty

Zakládání staveb, a. s.,
K Jezu 1,
P. P. 21, 143 01 Praha 4

Tel.: 244 004 111,
244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz
E-mail pro poptávku: zakazka@zakladani.cz
datová schránka - ID: 44utdij

O společnosti Zakládání staveb, a. s.

Zakládání staveb, a. s., je společností s dlouholetou tradicí a zkušeností v oboru speciálního zakládání pro průmyslové, dopravní, bytové a vodohospodářské stavby. Významnou součástí jsou též akce týkající se životního prostředí včetně sanací sesuvných území.
Celé uvedené spektrum má však sjednocují prvek, vždy se jedná o stavby v kontaktu s geotechnickým prostředím – zeminou či horninou. Dle způsobu založení stavby, podchycení stávajícího objektu či zajištění stavební jámy nebo výrubu podzemního díla je pak vhodné zvolit některou z technologií speciálního zakládání.

Více

Aktuálně

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV) na Císařském ostrově, Nová vodní linka a další objekty

Po dlouhé době příprav došlo k zahájení „Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově“. Cílem celého díla je optimalizace čištění odpadních vod produkovaných hlavním městem naši republiky.

Vyhledávání osob